Ponosna majka

Životinje

Ponosna majka

Fotografija je nastala u podnožju budističkog hrama Swayambhu Mahachaitya, Kathmandu, Nepal. Hram se nalazi u zapadnom delu grada na brdu obraslom gustom šumom gde nesmetano živi ova vrsta majmuna. Neretko se spuštaju i u grad, pa ih je moguće videti i duboko unutar gradskih ulica.

- Mirko Vujicic