Isti, a opet različiti

Životinje

Isti, a opet različiti

Gradski labudovi na Zemunsom keju

- Bojan Vozar